Småkraftutbygging er en stor investering for utbygger og det er viktig at det blir gjort riktig. Det innebærer grundig forarbeid med tanke på kartlegging av fallets karakteristikk, riktig tilpasning av konstruksjonen og ikke minst en turbin som er driftssikker. Driftsstans i perioder med ellers god omsetning kan være svært kostbart. 

Som komplett el-mek leverandør har vi den fordelen at vi kan anvende vår erfaring til å prosjektere anlegg for mest mulig rasjonell bygging, drift og vedlikehold. Vi lager egne oppstillingstegninger og samarbeider med kunden for å oppnå en mest mulig smidig byggeprosess. For driftsfasen av anlegget vektlegger vi løsninger som sikrer god adkomst og enkelt vedlikehold.

Our Mission Image

Andre tjenester

Tjeneste

Service og vedlikehold

Vi tilbyr service og vedlikehold på småkraftverk, og har i dag over 100 serviceavtaler rundt om i landet.

Les mer
Features Item Image

Tjeneste

Turbin

Vi har levert driftssikre turbiner fra BNTurbin i over 20 år.

Les mer
Features Item Image

Tjeneste

Kontrollanlegg

Vi har lang erfaring med etablering av kontrollanlegg. Våre anlegg gir god oversikt over parametere og er selvsagt satt opp for fjernstyring.

Les mer
Features Item Image