HM Energi AS

HM Energi AS startet som leverandør av kontrollanlegg i 2004 under navnet HM Elektro Automatikk AS. Etter hvert ble virksomheten utvidet til å inkludere bryteranlegg, transformatorer, HS-anlegg og generatorer.

I 2020 ble det inngått samarbeidsavtale med BNTurbin a.s., og turbiner ble en del av  porteføljen. I 2022 ble BN Turbin a.s. fusjonert med HM Elektro Automatikk AS og bedriften ble en fullverdig el-mek leverandør for småkraft bransjen. Som et ledd i fusjoneringen ble navnet endret til HM Energi AS.

Vi er i dag 10 ansatte med bred erfaring innen elektro, automasjon, turbin og maskinutvikling. I staben har vi blant annet tre sivilingeniører innen henholdsvis vannkraft, automasjon og maskin, samt ingeniører innen elektro og dyktige elektrikere, mekanikere og automatikere. Fra høsten av 2022, vil vi også være en lærling bedrift med 2 lærlinger.

Bedriften er heleid av de ansatte og har gode resultater å vise til.

Vår kontoradresse er i Sandnes kommune, like i nærheten av Stavanger Lufthavn.

Our Mission Image

15år+

erfaring

210

Anlegg installert

104

serviceavtaler på anlegg

Our Master Minds

Be part of Technologoycal. Our peoples are fully qualified with marketing, Strategy, idea, involvement and problem-solving capability.

Team Member Image

Princy Flora

Co-Founder of Techfirm

Team Member Image

Stephen Richards

CEO & Art Director

Team Member Image

Katherine

Head of Finance