Kontrollanlegget vil i hovedsak bestå av tavle, evt. effektbrytere og sikringer type Schneider, PLS type Omron, instrumentering/vern type Deif GPU 3 og et operatørpanel 15” i tavlefront type DEIF AGI 415. Kontrollanlegg er basert på hvilestrømsprinsippet og utrustet for fullautomatisert drift. Verket blir normalt regulert automatisk etter vannstandsmåler i inntaket. PLS-systemet har en egenutviklet vannstandsregulator som holder vannivå tilnærmet konstant. 

Reguleringsnøyaktigheten vil være innenfor +/- 1 cm. Anlegget kan laststyres ved å sette inn ønsket effekt eller øvre effektgrense. Vannstandregulatoren kan også slås av, og verket kjøres manuelt fra operatørpanelet. Spenningsregulatoren er elektronisk, som gjør at endring av SET punktet av generatorspenningen fra operatørpanelet er mulig, i tillegg kan generatoren settes over i cos-phi regulering. I operatørpanelet inngår det sider med faste- og variable startbetingelser, som viser status om aggregatet er startklart eller hvorfor det eventuelt ikke er startklart.

Our Mission Image
Our Mission Image

Vårt kontrollanlegg gir god oversikt over parametere og er selvsagt satt opp for fjernstyring. Skulle noe uventet oppstå sender anlegget ut varsel og går til sikker nedstenging om nødvendig. 

Andre tjenester

Tjeneste

Service og vedlikehold

Vi tilbyr service og vedlikehold på småkraftverk, og har i dag over 100 serviceavtaler rundt om i landet.

Les mer
Features Item Image

Tjeneste

Turbin

Vi har levert driftssikre turbiner fra BNTurbin i over 20 år.

Les mer
Features Item Image

Tjeneste

Nyanlegg

Vi hjelper deg med prosjekteringen for å få mest mulig rasjonell bygging, drift og vedlikehold.

Les mer
Features Item Image