Turbinene fra BNTurbin a.s. er anerkjente og av god kvalitet. Vi har mer enn 200 turbiner i drift og nesten ingen fravær av maskinteknisk driftsstans. Etter å ha vært med på leveranser av anlegg med BNTurbiner i snart 20 år, ble det naturlig for oss å bli en fullverdig el-mek leverandør gjennom fusjonering. Vi kan dermed tilby samme gode løsninger, produsert av kvalitetsbevisste underleverandører, montert og i gang kjørt av oss.

Vårt sortiment er et bredt utvalg av standard-maskiner med effekt opp til 5500kW. Disse tilpasses individuelt til hvert prosjekt for å oppnå optimal virkningsgrad. Selve produksjonen utføres hos våre samarbeidspartnere, mens vi bidrar med erfaring og kontroll under produksjon, montasje og igangkjøring. I tillegg til selve turbinen kan vi også tilby detaljerte produksjons- og lønnsomhetsanalyser og bistand i forbindelse med finansiering, konsesjonssøknad og prosjektstyring.

Our Mission Image
Our Mission Image

Turbinene har en ytelse fra 100kW til 7MW og fallhøyde fra 5 til 400m. Vi leverer Francis, Pelton og Kaplan turbiner, samt innløpsventil, demontasjeboks, innløpsrør og andre deler av vannveien.

I vårt arbeid med turbiner og kraftverk, bruker vi moderne dataverktøy; AutoCAD til detaljtegninger, Alab til vannveisanalyser og Solidworks til 3D-modellering for styrkeberegning (FEM) og styrt maskinering.

Vi overvåker kraftverk via GSM, telefonlinje eller bredbånd. 

Andre tjenester

Tjeneste

Service og vedlikehold

Vi tilbyr service og vedlikehold på småkraftverk, og har i dag over 100 serviceavtaler rundt om i landet.

Les mer
Features Item Image

Tjeneste

Kontrollanlegg

Vi har lang erfaring med etablering av kontrollanlegg. Våre anlegg gir god oversikt over parametere og er selvsagt satt opp for fjernstyring.

Les mer
Features Item Image

Tjeneste

Nyanlegg

Vi hjelper deg med prosjekteringen for å få mest mulig rasjonell bygging, drift og vedlikehold.  

Les mer
Features Item Image