Terråk småkraftverk har et feltareal på 64 km2. Kraftverket utnytter et fall fra eksisterende inntaksdam i Terråkelven. Fallhøyden er på 24m. Eksisterende inntaksdam har blitt utbedret og tettet, mens inntaket er bygget nytt. Vannvei består av ca. 230 meter nedgravd rør med gjennomsnittlig diameter 1900mm. Slukeevnen er på ca 10m3/sek.

Kraftverket vil gi en produksjon på 5,6 GWh. Produksjonen tilsvarer forbruket til 280 husstander

Plassering

Bindal, Nordland

Byggherre

Terråk Kraftverk AS

Idriftsatt

Februar 2022

Generator

Hitzinger, SGA110E12T, 2300 kVA

Turbin

BNTurbin, Vertikal Kaplan K104/5-1250, 2085 kW

Kapasitet

5,6 GWh

No items found.